Tips före installation/läggning:

Klickgolvet är avsett för inomhusbruk.
Det kan installeras över praktiskt taget alla undergolv.

Ditt klickgolv måste installeras som ett "flytande golv", vilket innebär att de inte ska limmas, spikas, eller fästas i undergolvet. Spånt och not låses på plats genom ett limfritt installationssystem och plankorna monteras ihop med en upprepad metod på kort- och långsidan av plankorna.

image

Golvet är det sista som installeras i ett rum. Alla övriga arbeten ska vara avslutade såsom t.ex. målning, tapetsering, fönsterbyten, installation av köksinredning osv. Golvläggningen underlättas dock om dörrfoder installeras efter att golvet lagts.

Förberedelser:

Undergolvet måste vara helt, fast och torrt. Sopa och/eller dammsug undergolvet samt avlägsna skräp och lösa partiklar.
Undergolvet måste vara plant. Eventuella ojämnheter om 0,5 cm eller större inom en radie av 20 cm måste fyllas med lämpligt fyllnadsmaterial eller slipas ned.
Låt alltid klickgolvet anpassa sig till det rådande klimatet i det rum det ska installeras. De ska förvaras i sina slutna förpackningar i det rum de ska installeras under minst 48 timmar före läggning.
Före, under och efter installationen ska inomhustemperaturen vara mellan 18 och 28 grader Celsius med en relativ luftfuktighet mellan 35% och 65%.
Ta bort befintlig textilmatta, stoppning, taperemsor och dyl. före läggning. Det är inte nödvändigt att ta bort vinyl eller linoleum så länge det sitter helt fast i undergolvet och är helt. Installera inte klickgolv över ett befintligt flytande golv.
Innan du installerar laminatgolvet, avlägsna eventuellt trägolv som lagts på betong.

Permanenta installationer såsom skåp, öar etc. bör installeras innan du installerar klickgolvet. I annat fall kan spänningar uppkomma vilket gör att golvet riskerar att spricka.

OBS: Kontrollera alltid varje planka noggrant före installationen.
Inga reklamationer för skadade eller defekta plankor kommer att godkännas efter att installationen har slutförts.

OBS: Fuktproblem täcks inte av garantin.
Det är absolut nödvändigt att inspektera ut- och insidan av din bostad för att upptäcka potentiella fuktkällor. Klickgolvet får inte installeras i utrymmen utsatta för konstant fuktighet eller extrema temperaturer och luftfuktighetsändringar (t.ex. badrum och bastu).
Installera inte laminatgolvet i rum med golvbrunn.

Ett fuktprov bör utföras på alla undergolv av betong- eller trä före installationen (rådfråga din golventreprenör för information).

Installera inte laminatgolvet på några undergolv av betong med en fuktighet överstigande 4,5 %.

Klickgolvet får inte installeras i utrymmen där undergolvet under huset exponeras för mark. För undergolv av trä måste marken i krypgrunden under huset vara torr och täckt med en fuktspärr, med ändarna överlappande varandra med 20 cm.

Det måste finnas tillräcklig korsventilation under huset. Fukthalten i ett undergolv av trä får inte överstiga 14%. Var noga med ditt hem uppfyller alla nuvarande riktlinjer för genomventilation.
OBS: Använd inte en fuktspärr ovanpå undergolv av trä.

För undergolv av betong, täck undergolvet med en åldersbeständig fuktspärr med ändarna överlappande varandra med 20 cm.

Ditt klickgolv kan installeras i kök och tvättstugor (om golvbrunn saknas) utan att limma fogarna. Det är dock viktigt att undvika att vatten eller fukt kommer under golvet genom tätning av expansionsutrymme i områden som är mottagliga för utifrån kommande vatten (t.ex. under diskmaskin, framför diskho, runt kylskåpsutrymmet etc.) med mögelresistent 100% silikon.

För tvättstugor försegla alla expansionsutrymmen. Golvet kan inte installeras på en ramp eller ett undergolv med en lutning större än 2,5 cm över en längd av 2 meter.

Vid installation på golvvärme gäller speciella regler. Bland annat är det obligatoriskt med ångspärr mellan golvvärmen och laminatgolvet. Fabrikantens anvisningar måste följas noggrant. Även Golvbranschens direktiv ska tillämpas. Det finns en skrift som beskriver kraven.