Vanliga frågor

Här är lite vanliga frågor som ofta dyker upp från kunder och deras svar.
Samt lite tips, som kan vara bra att veta.
Tips för ett perfekt resultat
 • Det är extremt viktigt att använda en åldersbeständig plastfilm som fuktspärr. Vi rekommenderar att du lägger det på plats innan du påbörjar installationen. Observera att fuktspärr inte ska läggas om du har ett undergolv av organiska material, typ trä el. dyl. Om du har golvvärme ska du alltid installera en ångspärr. Kontakta din återförsäljare för råd.
 • Det är mycket viktigt att inte installera golvet direkt mot någon fast punkt i rummet. Kom alltid ihåg att lämna utrymme för expansion överallt.
 • Klickgolv måste tillåtas att flyta, vilket betyder att det aldrig får skruvas fast eller spikas till underlaget. Det är också klokt att inte placera tunga föremål på golvet då ett sådant föremål kan förhindra golvet att flyta.
 • Följ installationsanvisningarna noga!
 • Kom ihåg att golvet är det sista steget i en byggprocess och ska läggas efter målning, installation av fönster osv.
Svar:

Multiplicera rummets längd och bredd för att fastställa rummets totala yta (m2). Var noga med att räkna in alla ytor som ska täckas av golv, även ”skrymslen och vrår”.
För att räkna ut antalet paket som du behöver ska du ta rummets totala yta (m2) och dividera med det antal m2 som varje paket innehåller och lägga till ca. 10% för spill.

Svar:

Ett klickgolv kan installeras på betong, vinyl, linoleum, trä, klinker, marmor eller sten och på praktisk taget vilket undergolv som helst.
Installera inte denna typ av golv I bastu eller i rum med generellt mycket fuktiga golv eller som utsätts för extrema temperaturer.
Följ instruktionerna noga vid installation i rum som kan utsättas för fukt, såsom t.ex. kök eller toaletter.

Tips:

Se till att du har alla nödvändiga verktyg för att installera golvet:

 • Såg; Handsåg, cirkelsåg eller sticksåg.
 • Måttstock, penna, kniv och tejp.
 • Expansionskilar och läggkilar

Du kommer att behöva följande verktyg för att installera golvet runt rör, under dörrfoder och för att lägga socklar och lister:

 • Kofot, geringslåda, skruvdragare, cirkelsåg, smygvinkel och vattensäkert trälim.
Tips:

Låt golvpaketen ligga oöppnade och horisontellt i det rum de ska läggas under minst 48 timmar innan de installeras. Rummet ska hålla normal rumstemperatur.
Öppna försiktigt golvpaketen på baksidan för att undvika att skada golvplankorna. Plankorna måste läggas omedelbart efter att du öppnat paketen.
Kontrollera noga att det inte finns skador på plankorna innan du installerar dem. Det finns ingen reklamationsrätt för felaktiga plankor när de väl är installerade.
Om det finns risk för fukt i undergolvet eller om du är tveksam måste detta kontrolleras. Tejpa alla fyra sidor runt en plastfilm direkt mot golvet.
Om det finns tecken på fukt under plastfilmen efter 24 timmar ska du kontakta din återförsäljare för råd.

Tips:

Placera inte köksskåp eller andra fasta skåp ovanpå golvet. Golvet bör läggas strax intill skåpet med ett expansionsutrymme om 0,6 -1,3 cm. Vi rekommenderar att du använder vattenfast silikontätning för att fylla expansionsutrymmet vid alla potentiellt fuktutsatta ställen såsom t.ex. vid ismaskin, diskmaskin, diskbänk osv.
Kom ihåg att du bör sätta filtkuddar under fötterna på diskmaskinen, tvättmaskinen och torktumlaren innan du använder dem.
Använd alltid avslutnings-/nivålist och vattenfast silikontätning vid toalettdörrar för att skilja toalettgolvet från annat rumsgolv.
Ta bort toalettstolen innan du installerar golvet. Lämna ett expansionsutrymme om 0,6 – 1,3 cm runt toalettstolens bas. När du installerat golvet ska du fylla utrymmet runt toalettstolen med vattenfast silikontätning av hög kvalitet. Använd också samma silikontätning för att fylla expansionsutrymmen längs väggarna samt runt alla fasta skåp eller rör, dörrfoder, tvättställ och toalettstolar. Detta för att undvika att vatten tar sig in under golvet. Denna procedur påverkar inte golvets förmåga att expandera.
OBS! Installera inte klickgolv i rum med avloppsbrunn.

Tips:
 • När du installerar plankor runt rör ska du borra hål som är 2 cm större än rörets diameter så att golvet kan expandera. Kapa plankorna diagonalt mot centrum av hålen. Lägg tillbaka de bortsågade delarna och pressa dem mot golvet med hjälp av en kofot.
 • Golvet måste installeras under dörrfoder. Placera en planka ovanpå golvfoamen, precis invid fodret och såga bort nederkanten av fodret. Kom alltid ihåg att lämna ett utrymme för expansion
 • Att byta ut plankor, antingen för att förbättra slutresultatet eller för att ersätta plankor som skadats vid installationen, är enkelt. För att komma åt den aktuella plankan måste du lyfta hela den sist lagda raden av golv något (ungefär 3 cm) för att lösgöra fogen. När du lossat hela denna rad av golv ska du dela på plankorna, en i taget, tills alla plankorna är lösa. Fortsätt på samma sätt (lyft hela raden ca 3 cm och ta loss planka för planka) tills du når den planka du vill byta ut. Byt ut plankan och lägg tillbaka golvet.
Tips:

Vi rekommenderar att du använder en dammsugare och torrmopp för vardaglig rengöring. Om detta inte är tillräckligt kan du använda en fuktig (inte blöt) trasa eller mopp i varmt vatten, som alltid ska vara väl urvriden. Vi rekommenderar att du använder ett vanligt rengöringsmedel som inte innehåller slipmedel för svårare fläckar. Använd inte såpabaserade rengöringsprodukter.
Vi rekommenderar att du använder filtkuddar under benen på möbler.
Använd dörrmattor vid ytterdörrar, ut- och invändigt.