Användningsklasser & Användningsområden

BOSTÄDER & KOMMERSIELLT BRUK

AC1 Klass 21 Mycket lätt gångtrafik. Perfekt för sovrum
AC2 Klass 22 Måttligt trafikerade utrymmen med lågt slitage, till exempel matrum
AC3 Klass 23/31 Måttligt trafikerade vardagsrum, uterum, hallar
AC4 Klass 32 Måttligt trafikerade utrymmen med normalt slitage i hem och allmänna
kommersiella miljöer, till exempel kontor, kaféer, salonger och butiker eller bostäder
AC5 Klass 33 Måttligt till hårt trafikerade utrymmen, till exempel butiker, utställningslokaler,
restauranger och skolor
AC6 Klass 34 Mycket intensivt trafikerade utrymmen, till exempel varuhus, flygplatsterminaler och
myndighetsbyggnader där allmänheten har tillträde.